Bygdesentralen

Hjartdalsbygda Bygdesentralen Bygdeblad Aktivitetar Linkar Innhald

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BYGDESENTRALEN

  

Hjartdal turist- og bygdesentral ligg i bygda Hjartdal, like ved E134, 2 mil vest for kommunesenteret Sauland og 2 mil aust for Seljord. Sentralen er skilta ved E134. I bygningen ved sidan av finn du Nordbø Pensjonat.

 

Hjartdal turist- og bygdesentral husar mange ulike føretak som yter service til både bygdefolk og turistar:

                                                                                                             

Frivilligsentralen

Sentralen er ein møteplass for bygdefolk. Her arrangerast møter, kursverksemd, formiddagstreff m.m. Sentralen er open onsdag til fredag.

Opningstider: ons. – fre 0800 - 1400

 

Kulturlandskapssenteret i Telemark

Kulturlandskapssenteret driv med allsidig formidling og konsulenttenester innan kulturlandskap. Sjå også www.kulturlandskapssenteret.no. Kontortida varierer og me er mykje ute på oppdrag, men ta gjerne kontakt på telefon 971 87 758.

 

Bibliotek

Biblioteket er ein filial under Sauland bibliotek. Her er det opent kvar onsdag frå kl 1600 – 1900 og er betjent av bibliotekar. Elles betjent av frivilligsentralen.

 

Avløysarlaget

Avløysarlaget for Hjartdal og Notodden har kontor på sentralen.

Fast kontordag: kvar måndag. Dei andre dagane er fleksible

 

 

VIKTIGE TELEFONNUMMER

Turistinformasjon

35 02 48 68

Bygdesentral / Frivilligsentral

35 02 48 68

 

Bibliotek

35 02 48 68

Avløysarlaget

977 07 861

Kulturlandskapssenteret 971 87 758

 

 

Hjartdalsbygda ]

Send e-post til webmaster@hjartdalsbygda.no med spørsmål om eller kommentarar til dette Web-området.
Copyright © 2003 Hjartdalsbygda
Sist endret: 03 juli 2013